03a

Buřt

Zajímal by mě etymologický původ průpodívky „je mi to buřt“. (Nějaké nápady?) Protože pravý český špekáček ve mně indiferentní pocity rozhodně nevyvolává. A tenhle byl dokonce z masa.01a

03a02a

Publikováno v Blog,Hlavní stránka.

Napsat komentář